Uitdagingen voor de IT-organisatie

feb 3, 2012

Business en IT, twee tegenpolen. De business kijkt naar de klassieke IT-organisatie als veelkoppig monster dat altijd loopt te hameren op wensen en eisen. IT kijkt naar de business als een onderdeel binnen de organisatie, dat "het" maar niet kan begrijpen. Herkenbaar?

Nieuwe contouren en afbreken van oude werkwijzen

Veel applicaties worden nog steeds traditioneel ontwikkeld. In elke fase een nieuwe groep experts. De gebruikers van het systeem komen alleen aan het begin en eind van het traject aan bod: bij de specificaties en de acceptatietest. Dit model is niet meer houdbaar in omstandigheden waarin de business doorlopend op zoek is naar functionaliteit die het concurrentievermogen vergroot. In dit decennium staat de IT-organisatie dus voor de taak zichzelf opnieuw uit te vinden, zodat IT een partnerrol kan vervullen in het creëren van innovatie en businesswaarde.

Wat te doen?

  • Stap 1: Haal IT uit het isolement: De alignment tussen business en IT kan niet langer een gekunstelde afstemming zijn waarbij de verschillende bloedgroepen elkaar alleen in vergaderkamers ontmoeten
  • Stap 2: Praat niet over omvang, maar wordt strateeg. Leg het ownership voor de hoofdprocessen formeel bij de business neer
  • Stap 3: Zoek de klant op, observeer klanten in het ‘wild’– van interne gebruikers tot de online klanten.
  • Stap 4: Werk snel en gebruik korte cycli met concrete uitkomsten, zoals een prototype van een applicatie
  • Stap 5: Gebruik nieuwe, agile ontwikkelmethoden die zorgen voor dynamiek en communicatie in de samenwerking
  • Stap 6: Gebruik technologie als versneller: IT als enabler voor innovatie, door de business flexibiliteit te bieden en actief te zijn op die gebieden waar de business op vastloopt, zoals integratie.
  • Stap 7: Beweeg van infra- naar infostructuur: Door experimenten wordt actiegericht inzicht verkregen in businessprocessen die IT dichter bij de business brengen

Executieplan? Opruimen!

Nieuwe generaties willen overal en altijd kunnen beschikken over informatie via – in toenemende mate – zelfgekozen devices en gemakkelijk toegankelijke software. Wat te doen? Outsourcen zonder plan om te migreren naar nieuwe platforms? Nee. Applicatie reductie? Nee. Teveel invloed van verworvenheden en politiek. Wat wel? 20% van tijd en technologie afgedekken door functionele eisen en 80% om je te richten op het bevorderen van innovatie en kwaliteit.

Conclusie

De waarde van de toekomstige centrale IT-organisatie ligt in het organiseren van expertise om de business verder te helpen met de steeds groter wordende invloed van digitalisering. Helpen bestaat niet uit het zoveel mogelijk naar bovenhalen van wensen en eisen, maar uit het voorleggen van keuzen en het opstellen van scenario’s. Het faciliteren van innovatie of het garanderen van bedrijfscontinuïteit zijn ‘niet-functionele eisen’, het zijn onze nieuwe specs.

Een vrijblijvend gesprek over uw IT-organisatie?

Bron: Giarte.nl

Houtbouw HollandDeens Kleurrijk WonenKroller Boom AssurantienSolmar toursEijkelkamp Agrisearch EquipmentGiesbers Communicatiegroep