Aanleverspecificaties

Aanleveren digitaal materiaal

Indien u materiaal aanlevert voor uw website, banner, mailing of evenement, houd dan rekening met onderstaande specificaties.

Ontwerp voor een website / e-marketing uiting

 • Ontwerpen : *.psd, *.png, - Logo's : *.eps, *.ai
 • Tot Adobe Photoshop CS3
 • Layered (geen vlak bestand)
 • Kleuren als correcte hexadecimalen in ontwerp
 • Bijzonder lettertype als Windows lettertype (*.otf, *.ttf of *.wtf) aanleveren

Teksten

 • *.doc, *.docx, *.pdf, *.txt

 • Tot Microsoft Word 2007
 • Tekst in PDF moet selectable zijn
 • Indeling o.b.v. flowchart in Functioneel ontwerp
 • Alles als platte tekst, niet in tabellen, aanleveren.
 • Voor opmaak alleen bold, italic en underline gebruiken.

Afbeeldingen voor op website

 • *.jpg, *.gif, *.tiff
 • 72 dpi
 • Flattened (niet in lagen)
 • Afbeeldingen in RGB-kleuren
 • Niet breder dan het ontwerp aangegeven in Functioneel ontwerp
 • Bij aangeleverde afbeeldingen die een te lage resolutie hebben voor de doelbestemming, kan kwaliteitsverlies optreden

Videomateriaal

 • *.wmv, *.mov, *.flv, *.mpeg, *.avi, HTML5 formaat dient in meerdere formaten aangeleverd te worden
 • Wij accepteren geen DVD-film
 • Niet breder dan het ontwerp aangegeven in Functioneel ontwerp
 • Bij aangeleverd videomateriaal met een te lage resolutie voor de doelbestemming, kan kwaliteitsverlies optreden

Flashmateriaal

 • *.fla, *.swf
 • Tot Adobe Flash CS3
 • Niet breder dan het ontwerp aangegeven in Functioneel ontwerp
 • Bij aangeleverd flashmateriaal met een te lage resolutie voor de doelbestemming, kan kwaliteitsverlies optreden
 • Bij aangeleverd flashmateriaal met Action Script kan niet worden gegarandeerd dat alle functionaliteit kan worden overgenomen.
 • Eventuele links of verwijzingen dienen relatief aan de website root te worden geïmplementeerd.

Belangrijk

 • Socofi accepteert e-mail tot 5MB. Indien de inhoud groter is gelieve een product als www.yousendit.com of www.mailbigfile.com te gebruiken, dan wel klaarzetten op een server voor download.
 • Indien het aangeleverde materiaal niet aan de aanleverspecificaties voldoet, zijn wij genoodzaakt gemaakte meerkosten in rekening te brengen.
 • Bij correcties ten gevolge van het aanleveren van niet definitief en/of niet geaccordeerd materiaal.

Houtbouw HollandDeens Kleurrijk WonenKroller Boom AssurantienSolmar toursEijkelkamp Agrisearch EquipmentGiesbers Communicatiegroep