Winkeliers en Webshops

okt 10, 2007

Van alle winkeliers is 32 procent van mening dat b2c e-commerce heeft geleid tot een grotere concurrentie in de detailhandel. De mate waarin winkeliers de concurrentiedruk ervaren, verschilt per branche; het zijn vooral de winkeliers in de branches bruin- en witgoed, fietsen en autoaccessoires, media, sport en spel, en hobby die te maken hebben met een toegenomen concurrentie. Dit uit zich in een daling van de omzet dan wel winst, en in beter geïnformeerde en prijsbewustere klanten.

Kansen voor traditionele winkeliers

In de eerste plaats heeft een website positieve effecten op hun prestaties, zoals een betere dienstverlening. En winkeliers die aan onlineverkoop doen, zien het aantal klanten stijgen, evenals hun omzet; dit in tegenstelling tot de winkeliers die alleen een informatieve website hebben.

Additionele vraag

Een tweede kans ontstaat doordat b2c e-commerce een additionele vraag creëert, en dus niet alleen ten koste gaat van de fysieke aankopen in winkels. Van alle b2c internetaankopen zou 14 procent waarschijnlijk niet zijn gekocht als men het product niet via het internet had kunnen kopen. Dit biedt perspectieven voor de traditionele winkeliers die de mogelijkheid tot internetwinkelen (willen gaan) bieden. Vooralsnog echter zijn de traditionele winkeliers niet erg succesvol in hun onlineverkoop. Verreweg de meeste internetaankopen worden bij andere typen webwinkels gedaan. En als ze hun producten online aanbieden, wordt dit niet altijd even professioneel gedaan; vaak ontbreken bijvoorbeeld de algemene voorwaarden op de website. Programma's die het internetgebruik onder traditionele winkeliers stimuleren, zoals ‘Over de digitale drempel', moeten zich dus niet alleen richten op de digibeten onder hen, maar ook op het professionaliseren van de websites van winkeliers die al wel online zijn.

"Collection and delivery Points"

Een derde kans voor de traditionele winkeliers ontstaat door de opkomst van de zogenaamde "collection and delivery points" (cdp's), waar e-shoppers hun aankoop kunnen afhalen. Het uitbaten van een dergelijk servicepunt kan de winkelier een additionele omzet opleveren; ongeveer 25 procent van alle consumenten die een pakket ophalen bij een servicepunt, doet namelijk ook aankopen in die winkel. Dit concept is dus uitermate geschikt voor winkeliers die de gevolgen van b2c e-commerce al in hun omzet merken. Zij hebben hiermee een kans om klanten die zij aan het internet hebben verloren, alsnog in hun winkel te krijgen. Het zijn met name de wijk- en buurtcentra die profiteren van de opkomst van deze servicepunten.

© Ruimtelijk Planbureau 2007

Houtbouw HollandDeens Kleurrijk WonenKroller Boom AssurantienSolmar toursEijkelkamp Agrisearch EquipmentGiesbers Communicatiegroep