Verschuiving gebruik Sociale netwerken

sep 2, 2009

De titels zijn misleidend

Er wordt gesuggereerd dat de "hype" alweer voorbij zou zijn en de "cyber kids" - zeg maar onze kinderen - sociale netwerksites links laten liggen. Als je goed kijkt naar de cijfers groeit het aantal gebruikers nog steeds, maar zijn er eerder patronen zichtbaar in het "gebruik".

Marketing: "Early adaptors" en "Laggards"

Velen onder ons hebben wel eens gehoord over de theorie van de Diffusie van innovaties (Rogers 1983) die uitlegd hoe nieuwe ideeen, producten of gebruiken in een cultuur verspreid worden. Volgens deze theorie zijn er vijf groepen, als we kijken naar de snelheid waarmee innovaties geaccepteerd worden:

  • Innovators (2,5%)
  • Early adaptors (13,5%)
  • Early majority (34%)
  • Late majority (34%)
  • Laggards (16%)

Als je vervolgens naar de feitelijke cijfers kijkt, zie je echter ook bij de "cyber kids" nog steeds een groei, maar het zijn vooral de achterblijvers uit de theorie van Rogers, die groeien, waardoor eerder sprake is van een verschuiving dan een afname van de groei. Zou het zomaar kunnen dat de theorie ook op Internet en voor Sociale netwerken bruikbaar is?

De 25-plusser en de 35-plusser

Uit cijfermateriaal van Ofcom blijkt vooral dat de groei nu doorzet onder de groep gebruikers van 25-34 (6%) en de groep gebruikers van 35-54 (8%)

Bron : OfCom UK

Trends in gebruik van Sociale netwerken?

Kunnen we dan niet beter spreken of een verschuiving in de trends en het gebruik, waaronder:

  1. Selectiever gebruik van Sociale netwerken: Men kiest bewuster voor het gebruik van een bepaald netwerk, in plaats van zich lukraak overal in te schrijven
  2. Toestroom van achterblijvers in de categorie 25-34 en 35-54: Het sociale netwerk begint vertrouwder te worden
  3. Verder denk ik dat een niet onbelangrijke factor ook de tijd is, die men kwijt is aan het onderhouden van al die contacten en vrienden. Met andere woorden: we worden ons ervan bewust dat onze tijd schaars is en het internet het fysieke contact niet verdrijft.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde Socofi Producten

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reacties

Houtbouw HollandDeens Kleurrijk WonenKroller Boom AssurantienSolmar toursEijkelkamp Agrisearch EquipmentGiesbers Communicatiegroep