Onderzoek naar gebruik Zoekmachinemarketing bij het MKB

dec 11, 2009

Het volledig onderzoek kunt u downloaden op deze pagina: http://www.indenty.nl/whitepapers/whitepaper-mkb-2010.html

Bevindingen onderzoek

 • Het totale jaarbudget van MKB organisaties voor SEM groeit met 100 miljoen euro van 2009 op 2010. De verwachting is dat dit totale jaarbudget nog verder zou kunnen stijgen, als zoekmachine marketing nog meer bekend wordt bij MKB ondernemers.
 • Dat de potentiële afzetmarkt voor SEM groter wordt, is ook te zien aan de verschuiving van het doel van de website bij MKB organisaties. Op dit moment wordt de website bij 78,9% van de MKB organisaties ingezet om informatie over het bedrijf te verstrekken. In de nabije toekomst geldt dat nog maar voor 63,2% van de MKB organisaties. Het belangrijkste doel van de website verschuift steeds verder naar e-commerce en daarnaast is ook te zien dat branding (het vergroten van de naamsbekendheid en imago) een steeds belangrijker doel wordt.
 • Als het gaat om effectiviteit van de website, ziet 69,2% van de MKB ondernemers graag dat er verschillende aspecten van de huidige website sterk verbeteren. De ondernemers doelen hiermee voornamelijk op het stijgen van de bezoekersaantallen.
 • De belangrijkste redenen van MKB ondernemers voor het gebruik van SEM zijn: het aantoonbare effect en de gunstige verhouding tussen kosten en baten (hoog rendement). Daarnaast noemen de ondernemers ook: het vergroten van de naamsbekendheid, het belang van e-commerce en het verhogen van bezoekersaantallen.
 • Het grootste deel van het MKB geeft aan zoekmachinemarketing uit te besteden aan een specialist op dit gebied of is van plan dat te gaan doen. Daarnaast is er ook een grote groep MKB ondernemers die zoekmachinemarketing, bijvoorbeeld met Google Adwords, zelf uitvoeren. Tevens geeft het grootste deel van het MKB aan tevreden te zijn over de resultaten die tot nu toe behaald zijn met SEM.

De belangrijkste conclusies

 • Zoekmachinemarketing wordt op dit moment ingezet door een derde van de MKB bedrijven met website, voor 2010 is dit percentage ongeveer 50 procent.
 • Het totale jaarbudget voor zoekmachinemarketing voor het MKB in Nederland in 2009 komt uit op ongeveer 153 miljoen euro. In 2010 zal dit op ongeveer 253 miljoen euro uitkomen. Daarmee groeit het budget voor SEM binnen het MKB sneller dan in de gehele markt.
 • Het gemiddelde jaarbudget voor zoekmachine marketing per MKB organisatie ligt in 2009 rond 4800 euro en in 2010 rond 5300 euro. Een stijging van 9,5 procent.
 • Aantrekkelijke sectoren voor zoekmachinemarketing zijn Vervoer, Zakelijke diensten, Industrie en Overig. In deze sectoren wordt veel aan zoekmachinemarketing gedaan en liggen de budgetten hoger dan bij de andere sectoren.
 • Het totale jaarbudget voor zoekmachine marketing binnen het MKB kan nog verder stijgen, als SEM meer bekendheid krijgt onder MKB organisaties. Van de bedrijven die op dit moment geen gebruikmaken van SEM, noemde het grootste deel dat SEM niet voldoende bekend bij hen is.
 • Grote bedrijven zetten vaker SEM in en hebben gemiddeld grotere budgetten voor SEM dan kleine bedrijven.
 • Het onderzoek laat een positieve ontwikkeling voor zoekmachine marketing binnen het MKB in Nederland zien. De huidige budgetten zijn hoger dan verwacht, en het vertrouwen in zoekmachinemarketing bij MKB ondernemers is hoger dan verwacht.
 • Zoekmachine marketing kan wel nog veel aan naamsbekendheid winnen binnen het MKB.

De organisatie Indenty is momenteel bezig met een "roadshow". Voor geinteresseerden uit de regio Eindhoven noteert u best in uw agenda "28 januari - Holiday Inn - 12:30 uur". Socofi is zelf ook aanwezig. De middag wordt georganiseerd door Indenty & onze hosting partner Byte Internet.

Bron: http://www.indenty.nl/whitepapers/

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reacties

Houtbouw HollandDeens Kleurrijk WonenKroller Boom AssurantienSolmar toursEijkelkamp Agrisearch EquipmentGiesbers Communicatiegroep